Trop

Om afdelingen

Aldersgruppe: 
6. - 10. skoleår
Mødedag/tid: 
Onsdage 19-21
Email: 
Ledere: 
Mette Rose Hansen
Thea Sørensen
Tobias Leth Mouritzen
Mikkel Davidsen
Anders Kragh-Sørensen
Peter Andersen
Rasmus "Leif" Schmidt
Jakob "Hector“ Hansen
Sylarna_110706-095734

Trop

Se troppens kalender

Hver uge holder spejderpatruljen møde alene. Nogle af vores patruljer holder møde om tirsdagen og andre om onsdagen. Det er helt op til patruljen hvornår de vil holde deres patruljemøde. På et patruljemøde er det patruljelederne, der har planlagt mødet og I er sammen om at gennemføre det. Der er ikke voksne ledere med til mødet, men det sker tit at de voksne også er i hytten, men måske laver de noget andet.

En gang om måneden (den sidste onsdag) holder vi alle sammen tropsmøde. Her er vi alle samlet og det er som regel tropslederne, der står for mødet. Det er på tropsmøderne, at vi kan mærke hvordan man kan nå mere når man er mange sammen.

Patruljelederne mødes sammen med tropsledelsen onsdagen efter tropsmødet til deres fællesmøde Ragnarok. Her snakker vi en hel masse om hvordan det går i troppen, vi planlægger de kommende møder, tropslederne hjælper hvis det skulle være nødvendigt, vi får styr på en hel masse ting og vi har det rigtig skægt.

Børn leder børn

Som du lige har læst er det patruljelederne, der planlægger patruljemøderne. Det er nemlig en vigtig del af spejderarbejdet, at det er jer selv der lærer at stå for det hele. Det er patruljens fælles ansvar, at I fungerer godt sammen og I har det skægt til møderne. Patruljelederen er den, der står for det meste fordi han/hun har flere års erfaring som spejder, men det sker også, at andre i patruljen kan instruere i nogle ting eller kommer til at være med til at planlægge møderne.

Tropsledelsen har i modsætning til de yngre grene en mindre direkte kontakt til spejderne. Til gengæld skal tropsledelsen i større grad påtage sig en vejledende rolle over spejderne og engagere, begejstre og motivere til at gøre spejderarbejdet mere spændende og levende.

Ture og arrangementer

De ture og arrangementer I kommer ud for i troppen er også lidt anderledes. Vi tager naturligvis på ture troppen samlet, hvor tropsledelsen har planlagt weekenden, men patruljen skal også på sine egne ture, hvor det er patruljen selv der står for en hel weekend. Ydermere er der mange tilbud til tropsspejdere, hvor man skal af sted enten enkeltvis eller som patrulje, men hvor tropslederne ikke nødvendigvis er med. Her er det ofte patruljen selv, der står for tilmelding og alt det praktiske, dog assisteret af tropsledelsen. Eksempler herpå kunne være: påskelejr i diverse spejdercentre, Nathejk, PLan-kurser for PL’er og mange andre.